Küretaj

– Kürtaj denince akla ilk gelen şey gebeliğin alınması. Ancak gebeliğin sonlandırılması işlemi sadece kürtaj ile olmuyor.

İsteğe bağlı kürtaj;

– İstenmeyen gebeliklerde vakum kürtaj ile gebelik alınabilir.

– Vakumlu kürtaj, yasal bir süreçtir.

 

İsteğe bağlı kürtaj yapılabilmesi için;

  • Gebelik 10 haftadan küçük olmalı
  • Kadın 18 yaşından büyük olmalıdır,
  • 18 yaşından küçüklerde ise veli ya da vasi onayı olmalı.

 

– Ayrıca evli kadınlarda eş onayı da gerekebilir.

– Ancak, “İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi”ne göre bu gereklilik ortadan kalkmış gözükmektedir.

 

Benim fikrim;

Kadın, kendi bedeni üzerinde tek karar vericidir

Kürtaj için, eşi de olsa, başka bir onaya ihtiyacı olmamalıdır.

 

– On haftadan büyük gebeliklerde gebeliğin alınması için bazı koşullar gerekli,

– Gebeliğin anne veya bebek hayatı için riskler içermesi ve bu durumun da heyet raporu ile onaylanmış olması.

– Ya da bebek, anne karnında ölmüşse 

 

Gebelik, 10 haftadan büyükse ve heyet raporu yoksa,

isteğe bağlı kürtaj yapılması yasal değildir.

 

12 haftadan küçük gebeliklerde, vakum kürtaj ile,

12 haftadan büyük gebeliklerde, ilaçlı düşük ile gebelik sonlandırılır.

 

Kürtajı hangi durumlarda hastanede yapıyorum?

– 1 yıldan daha az süre önce sezaryen olanlarda,

– 1 yıldan daha az süre önce miyom ameliyatı olanlarda,

– Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaç kullananlarda,

– Anestezi doktorumuzun uygun gördüğü hastalarda (kalp, beyin, akciğer hastalıklarının varlığı).